Uroczystości w dniu 4 czerwca 2018 r. w Oleśnicy

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 25.05.2018

4 czerwca 2018 r. w Oleśnicy odbędą się uroczystości poświęcone Profesorowi Antoniemu Cieszyńskiemu.  

Czytaj całość ›

Spotkanie z Panią Renatą Gut z Instytutu FLASHPOINT

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 27.04.2018

Zapraszamy Rodziców uczniów oleśnickich szkół podstawowych na spotkanie z Panią Renatą Gut z Instytutu Talentów FLASHPOINT, które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. (czwartek), w godzinach 17.30-19.30, w Oleśnicy w sali BIFK, przy ulicy Reja.

Czytaj całość ›

Konferencja 16 i 17 kwietnia 2018 w sali BIFK

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 20.04.2018

16 i 17 kwietnia w sali BIFK przy ul. Kochanowskiego 4 odbyły się konferencje zorganizowane przez nas dla wszystkich nauczycieli oleśnickich szkół i przedszkoli w ramach wdrażania projektu e-oświata II w naszym mieście.

Czytaj całość ›

Rekrutacja 2018/2019

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 30.01.2018

                                                                                                                       Na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica

Czytaj całość ›

Stypendium Jana Pawła II

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 18.09.2017

Szanowni państwo, Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy kolejny raz rusza program– stypendia edukacyjno-socjalne. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Finansowany jest w równych częściach ze środków budżetu Miasta Oleśnicy oraz Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia oraz Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej na podstawie odrębnego porozumienia.  

Czytaj całość ›

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 23.08.2017

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Czytaj całość ›

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 21.07.2017

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Czytaj całość ›

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 06.03.2017

Czytaj całość ›

Example Frame

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013