Ogłoszenie o naborze na wolne od dnia 01.04.2016 r. kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 17.05.2016

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne od dnia 01.04.2016 r. kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Oświaty Samorządowej w Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica 1. Stanowisko pracy: Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy Liczba lub wymiar etatu: 1 etat, Wymiar czasu pracy: 8/8 Wynagrodzenie płatne: na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w ZOS w Oleśnicy na podstawie umowy o pracę z dnia 01.06.2009 r.  

Czytaj całość ›

Rekrutacja 2016/2017

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 28.01.2016

Informacja o rekrutacji do jednostek oświatowych Miasta Oleśnicy na rok szkolny 2016/2017 

Czytaj całość ›

Bądź na bieżąco z Alertownikiem

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 01.12.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Listopad 30, 2015 Oleśniczanie otrzymują do dyspozycji kolejne nowoczesne i innowacyjne narzędzie pozwalające na skuteczną komunikację mieszkańców z władzami miasta. Wszystko za sprawą Alertownika.  

Czytaj całość ›

Konkurs pt. "Skarb znaleziony w ogrodzie"

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 17.05.2016

W tym roku z okazji Nocy Muzeów Oleśnicki Dom Spotkań z Historią organizuje konkurs na legendę pt. „Skarb znaleziony w ogrodzie”. Prace uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów będą przyjmowane do 30 kwietnia 2015 roku.

Czytaj całość ›

Uchylone kryterium

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 17.05.2016

W związku z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że kryterium naboru brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w brzmieniu "Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego" - zostało uchylone.  

Czytaj całość ›

Zasady przyjęć do jednostek oświatowych na rok szkolny 2015/2016 - propozycje

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 17.05.2016

Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu ogólne zasady przyjęć do oleśnickich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Podajemy kryteria przyjęć wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz propozycję kryteriów „lokalnych”. Prosimy o wyrażenie ewentualnych uwag dotyczących kryteriów lokalnych. Uwagi można zgłaszać w sekretariatach przedszkoli, szkół podstawowych lub w sekretariacie Zespołu Oświaty Samorządowej.

Czytaj całość ›

Wyprawka szkolna

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 20.08.2014

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Oleśnicy, Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz I LO, II LO, i ZSP w Oleśnicy na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych* w roku szkolnym 2014/15 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

Czytaj całość ›

Obniżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zespół Oświaty Samorządowej   |   dnia 10.03.2014

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że od dnia 01.04.2014 r. ulega obniżeniu miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Czytaj całość ›

Example Frame

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013