www.olesnica.pl zaprasza

http://www.olesnica.pl/sm/aktualnosci

14.10.2011


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - www.olesnica.pl zaprasza
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013