X Turniej Poezji Lwowskiej i Kresowej

We wtorek, 17. 11. odbył się X Turniej Poezji Lwowskiej i Kresowej, w którym I miejsce zdobyła Basia Steblecka a Pola Rudnicka wyróżnienie. Organizatorem konkursu byli: p. L. Mulka i Gimnazjum nr 2.
Gratulujemy!

17.12.2015


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - X Turniej Poezji Lwowskiej i Kresowej
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013