Jasełkowe ostrzeżenie

Szkolną tradycją w naszym gimnazjum są świąteczne przedstawienia. Jasełka naturalnie wprowadzają nas w klimat Bożego Narodzenia. Tak było i w tym roku. Przewrotnie nie Betlejem, nie góralska szopka, a centrum handlowe było miejscem akcji widowiska! Zaskoczony widz (miejmy nadzieję z refleksją) obserwował zdarzenia, sprawne dialogi, które miały upomnieć i skłonić do przemyśleń nad istotą nadchodzących dni.
Wskazać, że bliskość rodziny, chwila zadumy i wspomnień, rozmowy – to są prawdziwe święta. Nie gwar obcych ludzi,ogłuszająca muzyka i kolorowe światła, atakujące zniecierpliwionych i niezdecydowanych klientów. By nie umknął nam przedświąteczny czas na zmęczeniu i znużeniu galopadą po sklepach, ostrzegła widownię grupa teatralna, kierowana przez panią Marzennę Śliwkę.
Kolędników przygotował ksiądz Marcin Milian.

25.02.2016


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Jasełkowe ostrzeżenie
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013