Klub Moli przeprowadził grę "Lekturomania"

Długo nie zastanawialiśmy się nad projektem gry, która popularyzowałaby czytelnictwo. Od ponad roku chętnie uczestniczymy podczas zajęć klubowych w różnorodnych grach planszowych.

Podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza miała za zadanie wymyślić zasady gry. Druga grupa zajęła się realizacją plastyczną. Trzecia grupa zajęła się rejestracją przebiegu gry czytelniczej, do której zostali zaproszeni przedstawiciele pięciu klas drugich i trzecich.

Zanim dokonaliśmy wyboru uczestników, zredagowaliśmy ankietę czytelniczą, którą adresowaliśmy do uczniów klas drugich i trzecich. Założyliśmy, że nasza gra będzie zawierać motywy literackie zaczerpnięte z ulubionych lektur, dlatego nie przeprowadziliśmy badań u uczniów klas pierwszych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z czytaniem lektur gimnazjalnych. Listę tytułów lektur chętnie czytanych przez uczniów sporządziliśmy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczniów w ankiecie czytelniczej.

Grupa plastyczna sporządziła 64 karty. Każda karta zawiera obrazek ilustrujący motyw literacki skojarzony z konkretną lekturą oraz punktację. Karty odnoszą się do 13 wybranych w ankiecie czytelniczej, ulubionych lektur. Grę nazwaliśmy „Lekturomania”. Trzecia grupa zaprosiła do wspólnej zabawy pięciu chętnych uczniów z pięciu klas drugich i trzecich. Uczniowie oprócz dobrego humoru, wiedzy musieli wyposażyć się w pomysł na przebranie w konkretną postać literacką. Kostiumy oczywiście były dodatkowo punktowane podczas rozgrywek „planszowych”. Imprezę czytelniczą Klubowicze zorganizowali w ostatni dzień przed feriami.

Każdą klasę reprezentowało pięcioro uczniów. Wszyscy uczniowie mieli okazję zagrać. Do wyboru były dwie wersje gry czytelniczej.

Pierwsza wersja „Lekturomanii” opierała się na umiejętności kojarzenia ilustracji z konkretną książką oraz umiejętności wkomponowania swojej karty z obrazkiem w ciąg kart wystawionych przez pozostałych uczestników gry. Dodatkowo można było uzyskać punkty za prawidłowo udzieloną odpowiedź dotyczącą narzuconej przez „kreatora”, lektury.

Druga wersja „Lekturomanii” wymagała od uczestników obok znajomości lektur, umiejętności kojarzenia treści z obrazkiem oraz umiejętności zapamiętywania lokalizacji obrazka spośród pozostałych kart, umieszczonych stroną z ilustracją, niewidoczną dla graczy.

25.02.2016


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Klub Moli przeprowadził grę "Lekturomania"
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013