„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”


 

informujemy, że w tym roku dwie nasze szkoły:


Gimnazjum Nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy przy ul. Juliusza Słowackiego 4;
Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy, przy ul. Jana Kilińskiego 8,

otrzymały dofinansowanie na wsparcie bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,- zł.
 

06.03.2017


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013