Rekrutacja 2017


Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje o kryteriach i terminach rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkól podstawowych oraz w sprawie terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.


Kryteria rekrutacji:

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica - do pobrania TUTAJ.
userfiles/file/zos/nabor2018/kryteria_i_terminy_isp.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2017/2018 określa Zarządzenie Nr 73/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2017/2018 oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów- do pobrania TUTAJ

Terminy składania wniosków do klas IV i VII szkól podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

Terminy składania wniosków do klas IV i VII szkól podstawowych powstałych z przekształcenia Gimnazjów: Nr 1 i Nr 3, z dniem 1 września 2017 r. odpowiednio w Szkoły Podstawowe: Nr 1 i Nr 3, określa Zarządzenie Nr 73/VII/2017. Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2017/2018 oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów- do pobrania TUTAJ.
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzyć w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Książąt Oleśnickich i w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich po dwie klasy IV i VII. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może, na wniosek dyrektora szkoły, ulec zmianie po przeprowadzeniu rekrutacji i zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

Plan naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr 74/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica TUTAJ.


 

06.04.2017


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rekrutacja 2017
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013