Informacja o wolych miejscach w placówkach

Szanowni Rodzice,


       Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz nabór do klas IV i VII Szkół Podstawowych: Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy i Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy.


Do dnia zakończenia tego etapu rekrutacji nie wszystkie dzieci zamieszkałe w Oleśnicy zostały zgłoszone do placówek, a spośród zgłoszonych nie wszystkie znalazły miejsca w wybranych przedszkolach i szkołach.
 

Gmina Miasto Oleśnica zapewnia wystarczającą liczbę miejsc w naszych placówkach dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie miasta, a także dla dzieci chętnych z innych gmin.
 

            W chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca:


1. W oddziałach przedszkolnych dla dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy, ul. Św. Jadwigi 1a,

 

2. W oddziałach przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w szkołach:
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 47,

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 8,

Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 10.

3. W klasach I w szkołach:
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 47,

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,ul. Kochanowskiego 8,

Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 10.

 

 

Zapraszamy Państwa do zapisywania dzieci do ww. szkół.

                                                                                                              Danuta Leśniewska
                                                                                            Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej
Oleśnica, 5 czerwca 2017 r. w Oleśnicy
 

07.06.2017


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Informacja o wolych miejscach w placówkach
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013