Rekrutacja 2018/2019


 

Na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
          a jednocześnie ogłasza:
- terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych,
- terminy i tryb składania wniosków o przyjęcie do klas usportowionych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oleśnicy i klas dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy,
- terminy i tryb składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów,
- zasady rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Oleśnicy.


► Terminy i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli    TUTAJ
► Terminy i kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TUTAJ

► Terminy i kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych TUTAJ
► Terminy i tryb składania wniosków o przyjęcie do klas usportowionych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Oleśnicy i dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy TUTAJ

► Terminy i tryb składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów TUTAJ

► Zasady rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Oleśnicy TUTAJ
 

29.01.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rekrutacja 2018/2019
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013