Stypendia dla uczniów za rok szkolny 2017/2018

06.06.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Stypendia dla uczniów za rok szkolny 2017/2018
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013