Komunikat dotyczący rekrutacji do przedszkola

KOMUNIKAT


Zespół Oświaty Samorządowej w Oleśnicy informuje, że rekrutacja do publicznego przedszkola w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy będzie prowadzona przez podmiot wyłoniony w ramach przetargu prowadzonego przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy , po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola przez ten podmiot, co może nastąpić najwcześniej pod koniec lipca. Tym samym rekrutacji należy się spodziewać najwcześniej w sierpniu 2018 r.
Zespół Oświaty Samorządowej na portalu e-oswiaty będzie pośredniczył w przekazywaniu informacji o rekrutacji, uzyskanych od podmiotu prowadzącego przedszkole.
 

20.06.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Komunikat dotyczący rekrutacji do przedszkola
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013