Komunikat w sprawie naborów

K O M U N I K A T
W SPRAWIE NABORÓW DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych placówek podczas postępowania rekrutacyjnego oraz Państwo, którzy jeszcze dotychczas nie złożyli wniosku o przyjęcie dziecka do żadnej naszej placówki, przypominam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. w systemie rekrutacyjnych zostanie udostępniony wykaz wolnych miejsc w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
Szczegółowe terminy rekrutacji uzupełniającej wynikają z Zarządzenia Burmistrza Nr 17/VII/2018 z dnia 23.01.2018 r. - załączniki nr 1 i nr 2 do (dostępne na stronie - www. https://idumolesnica.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/2018-zarzadzenia-burmistrza-miasta-olesnicy.html )
Jednocześnie informuję, że 25 lipca 2018 r. rusza rekrutacja do nowego Publicznego Przedszkola „Zielone Ogrody” przy ul. Armii Krajowej 2. Na prośbę organu założycielskiego i prowadzącego Przedszkole przedstawiam Państwu terminy rekrutacji do tego przedszkola:
25-31.07.2018 r.- składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
01-03.08.2018 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,
06.08.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
07-09.08.2018 r. – potwierdzenie woli przez rodzica poprzez podpisanie umowy z Przedszkolem,
10.08.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
16.08.2018 r. – podanie wolnych miejsc i rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej,
16-20.08.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
21-23.08.2018 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną,
24.08.2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
27-28.08.2018 r. - potwierdzenie woli przez rodzica poprzez podpisanie umowy z Przedszkolem,
29.08.2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Szczegółowe informacje o naborze dzieci można znaleźć na stronie: www.przedszkole.katolicka.edu.pl, mailem: dyrektor@katolicka.edu.pl, lub telefonicznie: 509944162 i 71/3999985.
Przypominam, że przedszkole to jest przedszkolem publicznym co oznacza, że jest zorganizowane na takich samych zasadach jak wszystkie nasze miejskie przedszkola, również w zakresie odpłatności jaką ponoszą rodzice.
Z wstępnych informacji jakie posiadam wynika, że w ramach wychowania przedszkolnego nasze placówki dysponują jeszcze 44 miejscami (SP2 – 25 dla dzieci młodszych, SP7 – 19 miejsc dla dzieci 6-letnich), natomiast nowo powstałe przedszkole dysponuje 91 miejscami, w tym 25 dla mieszkańców Gminy Oleśnica.
Wszystkich Państwa zachęcam do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej, która stwarza pewne możliwości wyboru. Jeśli po zamknięciu rekrutacji nadal pozostaną dzieci zgłoszone do postępowania rekrutacyjnego a nie przyjęte do wybranej placówki, na mocy art. 31 ust.10 ustawy Prawo oświatowe zostaną one skierowane do tej placówki, w której pozostaną wolne miejsca.
Z poważaniem
Danuta Leśniewska
Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej
w Oleśnicy
 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf komunikat.pdf 366,23 KB Pobierz

23.07.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Komunikat w sprawie naborów
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013