Polityka Rozwoju Oleśnickiej Oświaty do 2030 roku.

Burmistrz Oleśnicy informuje, że realizowane są prace związane z przygotowaniem Polityki Rozwoju Oleśnickiej Oświaty do 2030 roku. To najważniejszy plan wyznaczający cele i zadania dla samorządu w tym obszarze w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.

Mam pomysł na szkołę
Nie musisz czekać na warsztaty, czy formalne konsultacje społeczne, aby uczestniczyć w tym ważnym dla Oleśnicy procesie. Opowiedz nam jakiej szkoły i jakiego przedszkola chciałabyś/ chciałbyś w 2030 roku. Już dziś możesz to zrobić biorąc udział w ankiecie dostępnej w tym linku: Ankieta Oświatowa. Twoje propozycje będą stanowić dla nas cenne wskazówki.

Dlaczego budujemy nową Politykę?
Potrzeba opracowania takiego dokumentu strategicznego wynika z kilku okoliczności. Kończy się proces wdrażania reformy systemu oświaty w naszym mieście. Rozbudowują się nowe obszary miasta, zmienia się demografia, a przede wszystkim przed oświatą stoi konieczność uwzględnienia nowych wyzwań rozwojowych, czego nie umożliwia posiadana Strategia z roku 2001.

Jak będziemy budowali Politykę Oświatową?
W procesie budowania Polityki Rozwoju Oświaty w latach 2020-2030 wykorzystane zostaną zróżnicowane metody analityczno-badawcze, zarówno ilościowe (np. ankiety), jak i jakościowe (np. w formie bezpośrednich spotkań).

W trakcie przygotowywania Polityki szczególną uwagę poświęcimy udziałowi społeczności lokalnej już na etapie budowania samego dokumentu, a nie tylko konsultowania jego projektu. Nową strategię będziemy budowali na partnerstwie, dialogu społecznym i partycypacji. Będziemy wsłuchiwali się w głos mieszkańców, ekspertów, a także praktyków, którzy chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem i wesprzeć nas w sprawach tak ważnych dla wszystkich mieszkańców.

Przeprowadzimy warsztaty strategiczne, do udziału w których zaprosimy dyrektorów szkół i przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz lokalne autorytety niezwiązane wprost z aktualną działalnością oświatową.

Na spotkaniach, które planujemy zorganizować, poinformujemy czym jest tworzony dokument strategiczny i dlaczego warto go wspólnie budować, przedstawimy oczekiwania i rekomendacje mieszkańców, wynikające z przeprowadzonych ankiet oraz zaprezentujemy wnioski z przeprowadzonej analizy strategicznej opisującej stan obecny oraz prognozy dla miejskiej oświaty. Celem nadrzędnym naszych prac będzie wypracowanie w mieście takiej oferty oświatowej, która zapewni jak najlepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszych etapów kształcenia oraz radzenia sobie w życiu dorosłym.
Zaprosimy do udziału w warsztatach – w małych grupach, w przyjaznej atmosferze przedyskutujemy to, co będzie ważne w przyszłości dla wszystkich mieszkańców.

Umożliwimy Oleśniczanom wyrażenie opinii w sprawach kluczowych dla rozwoju oleśnickiej oświaty.

O miejscu, terminie i przebiegu spotkań będziemy informować na bieżąco. Także za pomocą niniejszej strony.

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf polityka_rozwoju_oswiaty.pdf 328,44 KB Pobierz

27.09.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Polityka Rozwoju Oleśnickiej Oświaty do 2030 roku.
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013