Projekt GeKoN

Dzięki uprzejmości firmy GKN i rodzicom mamy nową i piękną Pracownię Języka Niemieckiego, która została odnowiona w weekend.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i włożony wysiłek wszystkim uczestnikom projektu:
Małgorzacie Węgrzyn, Ewie i Marcinowi Chorążyczewskim, Justynie Kolodziejskiej-Kwiecień, Dagmarze Polowczyk, Tomaszowi Browarskiemu, Marcinowi Gajda, Piotrowi Górniak, Robertowi Kwasiborskiemu, Ireneuszowi Sienkiewicz, Krzysztofowi Skornemu, Bartoszowi Skowron, Robertowi Szramiak, Sławomirowi Walczak, Marku Wiergowskiemu i Pawłowi Zwierzyk.

Prezentujemy efekty pracy:

27.11.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Projekt GeKoN
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013