Spotkanie z prawnikiem

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy –8 klasy i trzecie klasy gimnazjalne po raz kolejny mieli okazję spotkać się z radcą prawnym. Tym razem spotkanie poprowadziła radca prawny Anna Celińska – Kopec.
Inicjatorem takich spotkań na Dolnym Śląsku w ramach programu współpracy jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia była Beata Rubaszewska, nauczycielka historii w SP7.
Jego celem było poznanie zawodu radcy prawnego, adwokata , sędziego i innych zawodów prawniczych, jak również omówienie i wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. Już na wejściu pani radca zaskoczyła wszystkich inscenizacją przy pomocy obecnych uczniów rozprawy sądowej. Uczestnicy spotkania wcielili się w postac ławników, sędziego, obrońcy, oskarżyciela itd.
Oprócz informacji na temat pracy radcy prawnego, adwokata, prokuratora, komornika, sędziego uczniowie dowiedzieli się jaka jest droga do uzyskania takiego zawodu. Prowadząca poruszyła m.in. poniższe tematy: gdzie znajdę pomoc prawnika, postępowanie sądowe, odpowiedzialność karna. Zebrani zostali poinstruowani jak należy zachować się w sądzie, do kogo zwrócić się w przypadku problemów . Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat czynów karalnych – przestępstw i wykroczeń, stalkingu i kar dla nieletnich.
Równie emocjonujące były informacje o naruszeniu prawa do wizerunku – kazusie. Dowiedzieliśmy się również, jakie prawa przysługują konsumentom, co oznacza prawo rękojmi i odstąpienia. Gdzie należy szukać pomocy będąc osobą pokrzywdzoną, gdzie się znajduje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Uczniowie słuchali i zadawali pytania.
Spotkanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Było również okazją do zadawania pytań zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

02.12.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Spotkanie z prawnikiem
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013