Uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia

7 grudnia 2018 roku w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja „Różne wymiary sukcesu ucznia zdolnego”, której uczestnikami byli przedstawiciele szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Swoimi doświadczeniami na temat rozwoju uczniów zdolnych podzielili się podczas swoich wystąpień zagraniczni partnerzy DODN ,z Gruzji, z Białorusi oraz Ukrainy. Wśród nich obecna była Minister Edukacji, Sportu i Kultury Autonomicznej Republiki Adżarii z Gruzji. Uczestnicy mogli wysłuchać również ciekawego wykładu na temat eseju tutorskiego, jako formy prezentacji potencjału twórczego ucznia zdolnego, który wygłosił profesor Leszek Pułka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konferencję uświetnił piękny występ muzyczny uzdolnionej młodzieży ze szkół wrocławskich.
Podczas konferencji wręczono certyfikaty szkołom ubiegającym się ponownie o przynależność do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Wśród sześciu szkół była również Szóstka.


Pani Wanda Gołębiowska, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pan Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty oraz pani Mariola Kolan, zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego przekazali certyfikat Wicedyrektor Szkoły Pani Urszuli Kubiszyn, która występowała w imieniu Dyrektor Szkoły Pani Jadwigi Wieczorek.
Uzyskanie certyfikatu poprzedziło sprawozdanie i ewaluacja z pięcioletnich działań szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień uczniów oraz dołączenie uaktualnionego szkolnego programu rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień, które odnosiły się do obowiązujących standardów i zawierały opis efektów realizowanych działań.
Należy podkreślić, że w minionym okresie oprócz działań, które kontynuowaliśmy, pojawiło się wiele nowych programów, projektów zwiększających szanse edukacyjne naszych uczniów. Coraz częściej wykorzystujemy technologię IT oraz nowe metody pracy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych nauczycieli, ich kreatywność w poszukiwaniu stale innowacyjnych ciekawych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych. Nie zapominamy również o kształtowaniu postaw prospołecznych, co jest związane z istnieniem klas integracyjnych. Również w tym obszarze poszerzamy ciągle zakres naszych działań.
Staramy się doceniać sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów oraz promować ich w środowisku, kierując się słowami naszego Patrona, Janusza Korczaka „Pokaż dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim naszym nauczycielom, pedagogom, pracownikom szkoły ,
rodzicom i instytucjom za współpracę oraz Dyrekcji za wsparcie i pomoc.

14.12.2018


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013