Instrukcja rekrutacji 2019/2020

 Szanowni rodzice, opiekunowie

1 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do żłobka miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do żłobka miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych odbywa się w systemie elektronicznym, który będzie dostępny pod adresem: http://www.e-oswiata.olesnica.pl/nabory w dniu uruchomienia rekrutacji tj. od 1 marca 2019 r.
Kryteria i harmonogramy rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych zostały opublikowane 30-01-2019 r na stronie:
http://www.e-oswiata.olesnica.pl/n2328_rekrutacja_na_rok_szkolny_2019_2020.

Poniżej zamieszczony został plik instrukcji rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do niej.

Instrukcja rekrutacji do Żłobka Miejskiego

Instrukcja rekrutacji do przedszkoli

Instrukcja rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Instrukcja zgłoszenia dziecka lub rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
 

15.02.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Instrukcja rekrutacji 2019/2020
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013