Siódemka z kolejnym Certyfikatem.

 W Szkole Podstawowej nr 7 zdrowy styl życia, aktywność fizyczna i promocja zdrowia były zawsze bardzo ważne, a dowodem tego jest przynależność do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Społeczność szkolnaod wielu lat aktywnieuczestniczy m.in. w Szkolnych Dniach Promocji Zdrowia, turniejachsportowychi festynachrodzinnych, rajdach pieszych i rowerowych, aktywnych przerwach, w programie Aktywna Szkoła Multi Sport, kiermaszach zdrowej żywności, konkursach. Dba o dobry klimat szkoły, aktywnie uczestniczy w wolontariacie, realizuje projekty.
W ubiegłym roku podjęto decyzję, aby dokonać ewaluacji działań tego obszaru i podjąć starania uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. W grudniu 2018 przygotowano publiczną prezentację wyników autoewaluacji i działań z udziałem przedstawicieli uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli. W tej ważnej dla szkoły chwili udział wzięli także pani Danuta Leśniewska – dyrektor ZOS w Oleśnicy, pan Jacek Malczewski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Oleśnicy, pani Małgorzata Grzelczyk – Wojewódzki Koordynator SzPZi pan Lech Stempel – RejonowyKoordynator SzPZ w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas spotkania koordynatorki projektu Małgorzata Czapiga-Maciąg i Małgorzata Smolakzaprezentowały wyniki autoewaluacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowiaoraz najważniejsze działania, jakie podjęto w szkole w ostatnich trzech latach w ramach realizacji programu SzPZ.
W ubiegłym tygodniu do szkoły dotarła radosna wiadomość – Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie przyznała Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie jako wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

24.03.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Siódemka z kolejnym Certyfikatem.
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013