„By język giętki...”

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy 26 marca br. spotkały się trzyosobowe zespoły z oleśnickich podstawówek na XVI Drużynowym Turnieju Oleśnickich Szkół Podstawowych „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”, który przebiegał pod honorowym patronatem Burmistrza Oleśnicy. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyrektor SP 6 Jadwiga Wieczorek.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły Joanna Kajmowicz i Iwona Nowicka, (nauczycielki języka polskiego) oraz Marta Babicz (nauczycielka języka polskiego i historii).
W turnieju wzięli udział reprezentanci SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 6, SP 8. Uczestnicy, rozwiązując zadania konkursowe, wykazali się znajomością szkolnych lektur, wiedzą z zakresu gramatyki języka polskiego, umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną, kojarzenia ważnych wydarzeń i postaci historycznych oraz elementarną wiedzą z zakresu kultury i sztuki.
Uczniowie odczytywali znaczenie związków frazeologicznych. Na podstawie eksponatów rozpoznawali polskie zwyczaje i tradycje. Potwierdzali swoją wiedzę historyczną w konkurencjach „Świąteczny kalendarz”, „Historyczne karykatury” oraz „Wyjątkowy 2019 rok!”. Sprawność językową ćwiczyli pod hasłem „Rusz głową!”, a literackie kompetencje udowodnili w zadaniach „Wśród bohaterów Pana Tadeusza”, „Znawcy lektur” oraz „Co się kryje w wierszu?”. W rywalizacji „Kącik melomana” rozpoznawali dźwięki słynnych utworów muzycznych.


Zmagania drużyn zgodnie z regulaminem, kryteriami i ustaloną przez organizatorów punktacją oceniało jury w składzie: M. Bazan z SP 1, M. Chlebowska - Salamon z SP 2, B. Raczkowska z SP 3, A. Pietrzak z SP 4 i J. Stojanowska z SP 8, która pełniła funkcję przewodniczącej.
Maksymalnie za prawidłowe rozwiązania wszystkich turniejowych zadań można było uzyskać 140 punktów. Po podsumowaniu wyników jury przyznało:
I miejsce reprezentacji z SP 4,
II miejsce reprezentacji z SP 8,
III - reprezentacji z SP 6, IV – SP 2, V – SP 1 i SP 3.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i zostały uhonorowane nagrodami oraz upominkami.
Gratulujemy młodym humanistom „giętkości języków” i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorki turnieju

26.03.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - „By język giętki...”
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013