Amelia Długosz laureatką Powiatowego Konkursu Literackiego

XVI Powiatowy Konkurs Literacki w tym roku odbył się pod hasłem „Nasze korzenie…”. Weronika Bardzo (6b), Amelia Długosz (7c) i Ewa Kamińska (7a) to autorki prac, które zostały zgłoszone do konkursu. Amelia Długosz po raz kolejny udowodniła, że jest uzdolnioną humanistką. Uczennica napisała opowiadanie, które zostało docenione przez komisję konkursową.

Amelia zdobyła tytuł laureata, natomiast Weronika otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy!
 

30.04.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Amelia Długosz laureatką Powiatowego Konkursu Literackiego
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013