ZDOLNY HISTORYK

W oleśnickim PCEiK-u odbył się już po raz piętnasty Powiatowy Konkurs Historyczny, w tym roku pod hasłem „Wielkie powstania narodowowyzwoleńcze
w latach 1794–1864”. Bartłomiej Rondoś (6e) i Bartłomiej Persak (7d) zdobyli najwięcej punktów
w szkolnych eliminacjach. Chłopcy wykazali się też dużą wiedzą i umiejętnościami, dzięki temu mogli reprezentować naszą szkołę w PCEiK-u.

Bartłomiej Persak po raz kolejny odniósł sukces, w Powiatowym Konkursie Historycznym - zajął III miejsce.
Gratulujemy!
 

30.04.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - ZDOLNY HISTORYK
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013