Szkoła Podstawowa nr 7, to „Szkoła Niepodległej”.

 Taki tytuł Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy został nadany przez organizatorów konkursu „Szkoła Niepodległej”
Konkurs trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku, a zgłosiło się do niego w sumie 400 szkół.
Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 szkołom z całego kraju, które zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów:
Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI;
Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości;
Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich;
Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności;
Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.
Uczestnicy, wykonując zadania, zdobywali wirtualne odznaki będące symbolicznym przejściem szlaku. Pięć odznak umożliwiało zdobycie Miana „Szkoły Niepodległej”.
Konkurs był długofalowy i angażował zarówno uczniów, jak i społeczność lokalną. Należało wykazać się konsekwencją oraz wytrwałością.

 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
JPG dscn4336.jpg 535,18 KB Pobierz

05.05.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Szkoła Podstawowa nr 7, to „Szkoła Niepodległej”.
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013