Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

 10 maja 2019r odbył się uroczysty apel z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy IV C wraz z wychowawcą przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.
Celem apelu było:
1. Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.
2. Zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie.
3. Kształtowanie poczucia przynależności do narodu.
4. Utrwalenie pieśni patriotycznych
5.Integracja grupy
Apel rozpoczęto od odśpiewania pieśni: „Witaj Majowa jutrzenko” .Następnie otwarto obrady sejmiku uczniowskiego podczas którego toczyła się debata nad potrzebą uchwalenia Konstytucji. Po wyjaśnieniu dlaczego jest jednak potrzebna nadszedł czas na wyjaśnienie dlaczego Konstytucję 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna... A czym dla nas są te pojęcia? Przy użyciu transparentów i wierszy uczniowie wyjaśnili znaczenie powyższych słów.
Mamy nadzieję , że nasze spotkanie zachęciło wszystkich obecnych na apelu do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.
Po zakończeniu apelu zabrała glos dyrektor Dorota Rasała Świtoń , która w krótkim przemówieniu przybliżyła uczniom sens obchodów tego święta.
Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły.

 

10.05.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013