„Jutro idę do szkoły” – program edukacji przedszkolnej

02.10.2013


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - „Jutro idę do szkoły” – program edukacji przedszkolnej
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013