Nauczyciele

J. polski:
________________________________________

- mgr Małgorzata Pelczarska
- mgr Małgorzata Bazan
- mgr Ewa Dłubakowska
- mgr Joanna Stefańczyk
- mgr Joanna Ślusarczyk

J. angielski:
________________________________________

- mgr Aneta Gugulska
- mgr Rafał Zahorski
- mgr Tomasz Stępień

J. niemiecki:
________________________________________

- mgr Teresa Biegała
- mgr Dorota Nawrot
- mgr Stanisław Wroński

Matematyka:
________________________________________

- mgr Jakub Makowski
- mgr Krystyna Krawczyk
- mgr Dorota Musiałek
- mgr inż. Bożena Szelerska
- mgr Jan Krzywiecki

Historia, WOS:
________________________________________
- mgr Piotr Stadniczenko
- mgr Małgorzata Pelczarska
- mgr Anna Wozińska


Fizyka:
________________________________________
- mgr Paulina Szopiany


Chemia:
________________________________________
- mgr inż. Bożena Szelerska

Biologia:
________________________________________
- mgr Magdalena Stępień
- mgr Maria Kaczmarek

Geografia:
________________________________________
- mgr Beata Makowska
- mgr Magdalena Stępień

Plastyka:
________________________________________
- mgr Stanisława Bulanda
- mgr Anna Wozińska

Muzyka:
________________________________________
- mgr Ilona Krotla
- mgr Anna Wozińska

Zajęcia artystyczne:
________________________________________
- mgr Stanisława Bulanda
- mgr Ilona Krotla
- mgr Anna Wozińska

Technika:
________________________________________
- mgr Stanisława Bulanda

Informatyka:
________________________________________

- mgr Stanisława Bulanda
- mgr Ilona Krotla

Wychowanie fizyczne:
________________________________________
- mgr Marlena Banaszak
- mgr Tomasz Banaszak
- mgr Hanna Musiał
- mgr Adam Kwaczyński
- mgr Mirosław Mularczyk

Bibliotekarz:
________________________________________
- mgr Lucyna Sutuła
- Jadwiga Bernacka

Religia:
________________________________________
- Ks. Waldemar Cwynar
- mgr Józefa Oleksyn
- mgr Joanna Stefańczyk

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Nauczyciele
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013