Technologia w SP4

            

W naszej szkole bardzo dbamy o to, by nasi uczniowie mieli dostęp do nowych technologii. Dzięki współpracy Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły
w drugiej połowie w roku szkolnego 2017/ 2018 uczniowie rozpoczęli darmowy cykl spotkań z Ozobotami, które kontynułujemy od września 2018 cyklicznie we wszystkich klasach 0 - III.
W klasach IV- VIII będą pojawiały się na wybranych aktywnościachw ciągu całego roku szkolnego.

 

    

    


Chcemy wprowadzać technologię z wykorzystaniem nowych technologii (robotów) na wszystkich zajęciach edukacyjnych na I i II etapie edukacyjnym.
Podjęliśmy już działania by cała nasza kadra była do tego wyzwania dobrze przygotowana.

    

 Już od nowego roku zakłądamy, że zabawa z robotami będzie towarzyszyła nam podczas zajęć z różnych przedmiotów. 

 https://sp4olesnica.edupage.org/text/?text=text/text13&subpage=0


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Technologia w SP4
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013