Media o szkole

Nawet w wakacje zapraszamy do szkoły gości, którzy prowadzą zajęcia z naszymi uczniami. 


http://olesnica.naszemiasto.pl/artykul/policjanci-spotykali-sie-z-uczestnikami-letnich-polkolonii,4755927,artgal,t,id,tm.htmlenter

* * *

O naszej półkolonii można znaleźć wzmiankę w lokalnych mediach.


http://olesnica.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/pelne-atrakcji-polkolonie-w-olesnickiej-czworce,4752969,artgal,34394229,t,id,tm,zid.html


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Media o szkole
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013