Pracownicy

 

PERSONEL PRZEDSZKOLA

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra 10 nauczycielek, legitymującymi się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Nauczycielki rozwijają własną aktywność zawodową, wprowadzają innowacje pedagogiczne, uwzględniając przy tym indywidualne podejście do dziecka i pomagając każdemu dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi. Starają się, aby każdy wychowanek miał warunki dla prawidłowego rozwoju i szanse odnoszenia sukcesów. 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Pracownicy
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013