Nauczyciele

Dyrektor: Małgorzata Uruska
Wicedyrektor: Katarzyna Haleszczuk

1. Antosiewicz Anna -edukacja wczesnoszkolna
2. Błońska Magdalena -wychowanie przedszkolne, rewalidacja
3. Cybulska – Kania Iwona- chemia, fizyka
4. Duda- Lesiewicz Elżbieta- świetlica, zajęcia techniczne
5. Grzybek Beata wychowanie- fizyczne, gimnastyka korekcyjna
6. Haleszczuk Katarzyna- świetlica
7. Hnatio Błażej-  psycholog
8. Kozyra Patrycja- świetlica, informatyka
9. Koźmińska Agata- edukacja wczesnoszkolna
10. Krzywiecki Jan-  matematyka
11. Ługowska Elżbieta- doradztwo zawodowe
12. Misiak Justyna- język niemiecki
13. Niczyj Magdalena- wychowanie przedszkolne
14. Pawlak Elżbieta- przyroda, historia i społeczeństwo
15. Potarzycka Alicja- religia
16. Rudzka Elżbieta- edukacja wczesnoszkolna, pedagog
17. Stadniczenko Renata- matematyka, zajęcia komputerowe
18. Staniszewska Małgorzata- język angielski
19. Stojanowska Joanna- język polski, plastyka,
20. Stojko Magdalena-  muzyka, w-f, biblioteka
21. Tabisz Maria-  język polski, język angielski
22. Uruska Małgorzata- biblioteka
23. Zając Alina- wdż


 

 

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Nauczyciele
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013