Historia

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W OLEŚNICY


Historia ta rozpoczyna się w 1916 roku, kiedy to wybudowany został budynek z przeznaczeniem na szkołę. Mieściły się tu wówczas trzy sale szkolne na parterze, kancelaria na I piętrze a na drugim mieszkanie dla kierownika szkoły.
Pierwszym kierownikiem szkoły był Ficheropp, który nie wrócił z wojny.

1 września 1945 roku – Szkoła Podstawowa nr 6 w Łukanowie – kierownikiem zostaje Jan Lasota.

15 października 1945 roku – rozpoczyna się nauka; uczy się 70 uczniów.

20 maja 1947 roku – zmieniono nazwę Łukanów na Lucień.

1 września 1954 roku – odchodzi kierownik J. Lasota, a nowym kierownikiem zostaje Marian Brzeziński. Szkoła liczy wówczas 5 klas i 6 nauczycieli.

1 października 1971 roku – M. Brzeziński odchodzi na emeryturę. Za wieloletnią pracę dostaje Złoty Krzyż Zasługi. Za jego kierownictwa szkoła przechodzi kapitalny remont.
Nowym kierownikiem zostaje nauczyciel języka polskiego Edward Niczypor.

1 września 1973 roku – dyrektorem zostaje pani mgr Teresa Stala.

1 września 1976 roku – dzwonek w szkole nie zadzwonił. Szkoła kończy swoją działalność ze względu na niewielką ilość dzieci, które przeniesione są do Szkoły Podstawowej nr 7. Zarządcą obiektu zostaje LOK.

1 września 1981 roku – szkoła na nowo otwiera swe podwoje jako filia Szkoły Podstawowej nr 7. Są w niej klasa I i II oraz „zerówka”. Kierownikiem zostaje pani Alicja Żuk.

1 września 1982 roku – szkoła posiada już trzy oddziały / klasę I, II, III /, jednak dalej jest filią Szkoły Podstawowej nr 7.

1 września 1988 roku – szkoła staje się samodzielną placówką oświatową, czyli Szkołą Podstawową nr 8.

1 września 1989 roku – pani mgr Alicja Rak zostaje dyrektorem szkoły.

23 września 1994 roku – Gmina Miejska Oleśnica Uchwałą Zarządu Miejskiego Nr 41/94 nadaje szkole akt założycielski podnosząc stopień organizacyjny z klas I – III na I – IV. Absolwenci szkoły kończą swoją edukację w Szkole Podstawowej nr 7.

1 września 1991 roku – dyrektorem zostaje pani mgr Barbara Chmielewska.

26 marca 1999 roku – Rada Miejska Oleśnicy Uchwałą Nr VII/46/99 nadaje szkole akt założycielski w myśl którego Szkoła Podstawowa nr 8 staje się publiczną szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej I – VI.

1 września 2001 roku – dyrektorem zostaje pani mgr Małgorzata Uruska.

10 grudnia 2008 roku – uroczyste nadania szkole sztandaru i imienia. Pełna nazwa szkoły:

                                        Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy.

1 września 2012 roku – rozpoczęto prace budowlane związane z rozbudową szkoły.

 

 

 

 

 

 

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Historia
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013