Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy
rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca szkoły: Marcelina Kobiela kl.VIII

Zastępca Przewodniczącej: Jan Junik kl.VI

Członkowie samorządu:

Milena Piasecka kl.VI

Matylda Turoń kl.VII

Bartosz Stojanowski kl. VII

Jakub Guz kl.VII

Kamila Sozańska kl.VIII

Klara Grodzicka kl.VIII

 


 

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Samorząd Uczniowski
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013