Wizytówka Jednostki

 

 

Zespół Oświaty Samorządowej

 

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
Rynek Ratusz (III piętro w nowej części Ratusza)
Tel. (71) 757 07 10

Fax. (71) 757 07 13
strona www: www.e-oswiata.olesnica.pl

e-mail: zos@um.olesnica.pl


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Dyrektor: Danuta Leśniewska
Tel. (71) 757 07 10

e-mail: d.lesniewska@um.olesnica.pl 


NIP   911-13-87-099
REGON  930573210

Numer konta bankowego
Rachunek bieżący
BS w Oleśnicy     98 9584 0008 2001 0011 65540001

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
BS w Oleśnicy     17 9584 0008 2001 0011 6554 0004


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013