Wizytówka jednostki

 

Żłobek Miejski

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Kazimierz Wielkiego 4
Tel. (71) 314 29 13     fax.(71) 314 29 13

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00

Dyrektor: Ewa Grab
e-mail: przedszkole4olesnica@op.pl
 
NIP   9112015796
REGON  365159210

Numer konta bankowego
51 9584 0008 2001 0014 9477 0002


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013