Wizytówka Jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Adres:
56-400 Oleśnica,
ul. Jana Kochanowskiego 8
Tel. (71) 314 75 51
strona www: www.gim3.olesnica.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Dyrektor: Wioletta Bilińska
e-mail: w.bilinska@sp3.olesnica.pl

NIP 9111733414
REGON 932054282

Numer konta bankowego
28 9584 0008 2001 0001 4531 0005


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013