Wizytówka Jednostki

PRZEDSZKOLE NR 6

 

 

ADRES: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Kazimierza Wielkiego 7
Tel. (71) 314 32 72
strona internetowa: www.przedszkole6.olesnica.pl

e-mail: przedszkole6olesnica@op.pl


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00

Dyrektor: Jadwiga Grodzka

 


NIP   9111731065
REGON  930305604

Numer konta bankowego

96 9584 0008 2001 0001 4384 0007

Inspektor ochrony danych (IOD); Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl”

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013