Wniosek o naborze w trakcie trwania roku szkolnego

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wybrać placówkę do której ma być przypisany uczeń.

Adres zameldowania

Adres zamieszkania Taki sam jak zameldowania


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Kancelaria - Wniosek o naborze do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013