Ogłoszenia

Wiadomości 41-50 z 209
Sortuj według:

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej

Kalendarz szkolny na rok 2017/2018

Czytaj całość ›

23.08.2017


Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Oświaty Samorządowej

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Czytaj całość ›

21.07.2017


Informacja o wolych miejscach w placówkach

Zespół Oświaty Samorządowej

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz nabór do klas IV i VII Szkół Podstawowych: Nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy i Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy.

W chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca....

Czytaj całość ›

07.06.2017


REGULAMIN PRZYJĘĆ do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 610).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
5. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica i uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/257/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica
6. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
doc regulamin_rekrutacji_-_klasy_pierwsze.doc 84,00 KB Pobierz
Czytaj całość ›

18.04.2017


REGULAMIN PRZYJĘĆ do oddziałów wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich Oleśnicy

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
5. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica i uchwała Rady Miasta Oleśnicy nr XXXI/257/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXIX/243/2017 z dnia 24 lutego 2017 r . w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
6. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

Czytaj całość ›

18.04.2017


Rekrutacja 2017

Zespół Oświaty Samorządowej

Rekrutacja 2017/2018

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje o kryteriach i terminach rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkól podstawowych oraz w sprawie terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

Czytaj całość ›

06.04.2017


Dni Otwarte w SP 3

Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Dni Otwarte odbędą się w następujących terminach:
1 kwietnia:
godz. 9.00- uczniowie klas III wraz z opiekunami
godz. 12.00 -uczniowie klas VI
6 kwietnia:
godz. 17.00 - rodzice i dzieci (kandydaci do klas 0 i 1)

Czytaj całość ›

21.03.2017


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zespół Oświaty Samorządowej

Czytaj całość ›

06.03.2017


Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/2017
 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
doc wniosek_o_przyjecie_dziecka_na_swietlice.doc 23,00 KB Pobierz
Czytaj całość ›

04.10.2016


Procedury uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W OLEŚNICY


Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843)

Czytaj całość ›

04.10.2016Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenia stowarzyszenia - Ważne informacje
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013