Ogłoszenia

Wiadomości 51-60 z 209
Sortuj według:

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

 W zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczni,pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu III ze składką roczną 42 zł.

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf w3.pdf 423,81 KB Pobierz
pdf tabela_uszczerbkow.pdf 87,86 KB Pobierz
pdf wniosek_ubezoieczenia.pdf 50,12 KB Pobierz
Czytaj całość ›

26.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Przedszkole Nr 4

Czytaj całość ›

15.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro( zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 4

Czytaj całość ›

15.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro.

Przedszkole Nr 1

Czytaj całość ›

15.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Przedszkole Nr 1

Czytaj całość ›

15.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (język angielski)

Przedszkole Nr 3

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro  (język angielski)
Zamawiający:
Przedszkole Nr 3 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kochanowskiego 7
e-mail: przedszkole_nr_3@wp.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
prowadzenie zajęć języka angielskiego w Przedszkolu Nr 3 w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/17
 

Czytaj całość ›

12.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro( zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 3

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro( zajęcia taneczne)

Zamawiający:
Przedszkole Nr 3 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kochanowskiego 7
e-mail: przedszkole_nr_3@wp.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu Nr 3 w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/17.
 

Czytaj całość ›

12.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Przedszkole Nr 6

Zamawiający:
Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kazimierza Wielkiego 7
e-mail: przedszkole6olesnica@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
prowadzenie zajęć języka angielskiego w Przedszkolu Nr 6 w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/17

Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla 4 grup dzieci w wieku 3-4 lat.
2. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez ;
- organizację zabaw np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
- naukę rymowanek, prostych wierszyków i piosenek;
- organizację zajęć z wykorzystaniem aktywności dziecka oraz ciekawych pomocy (np. krótkich historyjek opowiadanych wspieranych np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestem.

 

Czytaj całość ›

09.09.2016


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro( zajęcia taneczne)

Przedszkole Nr 6

Zamawiający:
Przedszkole Nr 6 w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. Kazimierza Wielkiego 7
e-mail: przedszkole6olesnica@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
prowadzenie zajęć tanecznych w Przedszkolu Nr 6 w Oleśnicy w roku szkolnym 2016/17.
Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć tanecznych dla 7 grup dzieci w wieku 3-5 lat.
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; - rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć;
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec;
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o różnicowanych możliwościach fizycznych;
 

Czytaj całość ›

09.09.2016


Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa nr 8 im.Noblistów Polskich

OGŁOSZENIE

Spotkanie organizacyjne Rodziców,
których dzieci zostały zapisane do  klasy I
i oddziału przedszkolnego na rok
szkolny 2016/2017 - w dniu 06.06.2016
o godz. 17.00.
Spotkanie odbędzie się w szkole w salach na parterze.
 

Czytaj całość ›

24.05.2016Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenia stowarzyszenia - Ważne informacje
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013