Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

 Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo, rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego. Proces naboru jest następujący:

  • dla kandydata do klas I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły – rodzic składa „Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami,
  • dla kandydata do klas I szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem szkoły do której się ubiega, rodzic składa „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej ...”wraz z wymaganymi załącznikami,
  • dla kandydata do oddziału przedszkolnego, (klasa 0) usytuowanego w szkole podstawowej lub w przedszkolu, rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/ przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami.
  • dla kandydata do przedszkola, rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/ przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami.
  • dla kandydata do żłobka, rodzic składa: „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka/ przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej...” wraz z wymaganymi załącznikami.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie harmonogramem i regulaminami naboru. System elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli otwarty będzie od dnia 01 marca 2019 r.

Na podstawie art. 154 ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram oraz kryteria naboru dostępne są w załączniku.

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf zasady_rekrutacji_2019-2020.pdf 337,72 KB Pobierz

30.01.2019


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013