Instrukcja rekrutacji 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

28 lutego 2020 r. zostanie udostępniona oferta publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, a także podana informacja o liczbie wolnych miejsc w jednostkach oświatowych, o których mowa.
2 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.

17 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.


Terminarz rekrutacji oraz kryteria omówione są:
Prawo oświatowe:                                prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
Uchwała Rady Miasta Oleśnicy:        edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/1280/akt.pdf
Zarządzenia Burmistrza Oleśnicy:    files.olesnica.pl/ssdip2/ZARZAD%20027-20.pdf       files.olesnica.pl/ssdip2/ZARZAD%20028-20.pdf

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Oleśnicy.


UWAGA!
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc proces rekrutacji przebiega w trzech etapach:
1. pierwszy etap – kandydat spełnia jedno z kryteriów zapisanych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2):
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. drugi etap – następuje w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych. Wówczas brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 2020 r.    edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/1280/akt.pdf

3. trzeci etap  - jest przeprowadzany w drugiej połowie sierpnia w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, tak zwana rekrutacja uzupełniająca. W tym roku rekrutacja uzupełniajaca rozpocznie się 17 sierpnia.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym, który będzie dostępny  w dniu uruchomienia rekrutacji, tj. od 2 marca 2020 r., rekrutacja uzupełniajaca od 17 sierpnia.
Poniżej zamieszczone zostały zasady i instrukcje rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do nich.
 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf uzupelniajaca_instrukcja_tabela_klasa1.pdf 434,95 KB Pobierz
pdf uzupelniajaca_instrukcja_tabela_klasa_dwujezyczna.pdf 365,90 KB Pobierz
pdf uzupelniajaca_instrukcja_tabela_przedszkole.pdf 507,35 KB Pobierz
pdf instrukcja_tabela_klasa_dwuj..pdf 114,03 KB Pobierz
pdf zasady_rodzic_klasa_dwuj.pdf 106,26 KB Pobierz
pdf instrukcja_tabela_klasa_sport..pdf 113,97 KB Pobierz
pdf zasady_rodzic_przedszkole.pdf 140,89 KB Pobierz
pdf instrukcja_tabela_klasa1.pdf 143,86 KB Pobierz
pdf zasady_rodzic_klasa_sport.pdf 105,77 KB Pobierz
pdf uzupelniajaca_instrukcja_tabela_klasa_sportowa.pdf 365,78 KB Pobierz
pdf instrukcja_tabela_przedszkole.pdf 125,91 KB Pobierz

20.02.2020


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Instrukcja rekrutacji 2020/2021
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013