Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 97/VIII/2020
Burmistrza Miasta Oleśnicy
z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora z publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r,  poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


Pałna treść zarządzenia do pobrania poniżej:
 

Załączniki do pobrania

Typ Nazwa Rozmiar Pobierz
pdf zarzad_097.pdf 271,16 KB Pobierz

02.06.2020


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013