REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Szanowni Państwo!
Rekrutacja do do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, oraz do Żłobka Miejskiego rozpocznie się w marcu 2021 r.
 

15.02.2021


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - REKRUTACJA 2021/2022
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013