Życzenia dla kapłanów od gimnazjalistów

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą spożył Jezus ze swoimi uczniami. To dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. W kościele parafialnym NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy miała miejsce uroczysta msza sprawowana o godz. 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Podczas tej Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Zdzisława Paducha, modliliśmy się za naszych kapłanów. Po Komunii delegacje wspólnot parafialnych działających przy parafii, złożyli życzenia oraz obdarowali kapłanów kwiatami i drobnymi upominki, z okazji ich święta. Nie zabrakło także delegacji z Gimnazjum nr 1 im. Książąt Oleśnickich. Uczniowie Urszula Srokosz, Kornela Maszyna oraz Paweł Maciak jako przedstawiciele naszej szkoły złożyli życzenia oraz kwiaty na ręce kapłanów.

Joanna Stefańczyk
1

2

3 

03.04.2013


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Życzenia dla kapłanów od gimnazjalistów
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013