Nabory

Wniosek w trakcie trwania roku szkolnego - poza naborem

Dalej

Nabór żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
01.03.2019 – 15.03.2019

Dalej

Nabór szkoły podstawowe 01.03.2019 – 15.03.2019

Dalej

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Nabory
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013