Nabory

Wniosek w trakcie trwania roku szkolnego - poza naborem

Dalej

Nabór żłobek
2021r.

Dalej

Nabór do przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
2021r.

Dalej

Nabór szkoły podstawowe 2021r.

Dalej

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Nabory
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013