Ogłoszenia

Wiadomości 1-10 z 1721
Sortuj według:

Zakończenie projektu: Katyń – pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 Dzisiaj zakończyliśmy realizację tygodniowego projektu mającego na celu upamiętnienie 13 kwietnia – Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i krzewienie wiedzy i pamięci o pomordowanych Polakach w czasie zbrodni katyńskiej. Jej organizatorem była klasa 6c z wychowawcą.
Przeprowadziliśmy zajęcia na podstawie materiałów opracowanych przez nauczyciela i uczniów klasy 6c na temat:
- zbrodni katyńskiej
- historii oleśnickich dębów pamięci i bohaterów, którym są poświęcone
Lekcje odbyły się we wszystkich klasach 4-8 z wykorzystaniem m.in.:
- prezentacji :
a. na temat Katynia autorstwa Hani, Adama, Ewy Marchewki
b. wspomnień o oleśnickich dębach katyńskich i ich bohaterach, m.in. „Miłość tęsknotą pisana : losy Leopolda Fijałek po wybuchu II wojny światowej „
- wykład,
- wykreślani, krzyżówki, gry autorstwa Doriana, Szymona, Ewy .
Najbardziej emocjonującym etapem projektu był konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy: Katyń – pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci.
Naszym celem było upowszechnianie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej oraz jej Ofiarach w dostępny i atrakcyjny sposób dla młodego twórcy i odbiorcy, przywracanie pamięci o Ofiarach Zbrodni w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnianie i poszerzanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.

Czytaj całość ›

16.04.2021


X wystawa Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 Czwartego marca z inicjatywy Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej odbyła się już X wystawa Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK ph: „Żołnierze AK w podziemiu antykomunistycznym”. Do tej pory zawsze miała ona miejsce na Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tym razem była to wystawa on – Line na platformie TEAMS.

W spotkaniu uczestniczyli Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Wojciech Trębacz Wiceprezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Sylwia Krzyżanowska Główny Specjalista do spraw Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
we Wrocławiu, dyrektorzy , nauczyciele i uczniowie należący do szkół im AK lub klubów historycznych. Całość poprowadziła Przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK , koordynator Klubów Historycznych

Czytaj całość ›

08.03.2021


Szkoła Podstawowa nr 7 ma laureatów XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego” w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Celem konkursu było m.in.:
• Rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów.
• Propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym.
• Kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów”.
• Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę artystyczną (malarstwo, grafika, rysunek, haft, kartka z komiksu (komiks na jednej stronie), dowolną techniką i na dowolnym materiale, na jeden z podanych tematów:

Czytaj całość ›

15.02.2021


Spotkanie z zawodem

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w minionym roku szkolnym rozpoczęli cykl spotkań mających na celu zapoznanie się z różnymi zawodami.
Uczniowie mogli wówczas zadawać wiele pytań, jak również przekonać się na żywo jak wygląda praca w danym zakładzie pracy
Wycieczki te stanowiły dla młodzieży cenne źródło wiedzy o różnych zawodach, wykonywanych przez pracowników odwiedzanych zakładów pracy. Dzięki nim bezpośrednio poznali ze źródła przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki

Czytaj całość ›

27.10.2020


„Historia wokół nas - pamiątki mojej rodziny”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 W miesiącu październiku w naszej szkole odbył się konkurs historyczny dla uczniów klas czwartych. . Celami konkursu było :
- zainteresowanie uczniów klas czwartych odkrywaniem historii swojej rodziny,
- poszukiwanie śladów przeszłości wokół siebie,

Czytaj całość ›

27.10.2020


Sukces uczniów z SP2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego

 W tym trudnym okresie, miło nam poinformować, że nasi uczniowie Hubert Bręczewski i Jakub Łuc zajęli I miejsce w II Powiatowym Konkursie Biologiczno-Chemicznym organizowanym przez PCEiK.

Czytaj całość ›

26.03.2020


konkurs szkolny informatyczny: Na miejsce, gotowi, start!!

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 9 marca klasa 5c zorganizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 konkurs informtyczyny. Jego celem było :
- Wyłonienie mistrza klawiatury
- rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów naszej szkoły
- popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów,
- stwarzanie możliwości rywalizacji uczniów.

Uczeń musiał wykazać się następującymi umiejętnościami:
• Zna budowę okna edytora tekstu
• Zna pojęcie: redagowanie (edycja).

Czytaj całość ›

09.03.2020


Zapraszamy do Szóstki - Dni otwarte

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka

Dnia 4 marca nasza szkoła „otworzyła szeroko swoje drzwi” i zaprosiła kandydatów na przyszłych uczniów oraz ich rodziców do zwiedzania szkoły i udziału w licznych ciekawych warsztatach. Dzieci brały udział w niesamowitym pokazie doświadczeń wykorzystujących wodę, programowały roboty, uczestniczyły w zajęciach plastycznych, kreatywnych, historycznych, religijnych oraz przyrodniczych, gdzie wykonywały obserwację przy użyciu mikroskopu. Logiczne myślenie rozwijały podczas gry w szachy i rozwiązywania łamigłówek matematycznych. Chętni mogli również zobaczyć naszą salę do integracji sensorycznej oraz salę gimnastyczną, w których to odbywały się również ciekawe zajęcia.

Czytaj całość ›

05.03.2020


VIII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH pt.: „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 04 marca 2020r uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 uczestniczyła w konkursie powiatowym pt.: „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1970” . Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach 1956-1970. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy, szacunku i odpowiedzialności za własne państwo. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł historycznych.
Konkurs miał formę testu obejmującego tło historyczne kształtowania się polskiego państwa w okresie PRL, działalności opozycji demokratycznej i biogramów wybranych postaci związanych z okresem komunizmu w Polsce.

Czytaj całość ›

04.03.2020


Miejski konkurs wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II

 1 marca 2020 r Szkoła Podstawowa nr 7zorganizowała miejski konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Miasta Oleśnica dla szkół podstawowych.
W konkursie uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1,3, 4, 6,7 , 8 z Oleśnicy.
W jury zasiedli : Krzysztof Sycianko – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwodu Oleśnica, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 Dorota Rasała Świtoń, Wojciech Trębacz - naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu, i Sylwia Krzyżanowska - główny specjalista Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu .
Tematyka konkursu obejmowała historię i organizację Armii Krajowej w czasie II wojny światowej i okresie powojennym .

Czytaj całość ›

04.03.2020Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Ogłoszenia stowarzyszenia - Z życia jednostek
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013