Wizytówka Jednostki

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich     

   

 

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Wiejska 35
Tel. (71) 798 11 33

strona www:  sp8.zosolesnica.pl

 

e-mail:  sekretariat@sp8.zosolesnica.pl

 


Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

Dyrektor: Małgorzata Uruska

NIP   9111731059
REGON 001267580

Numer konta bankowego
97 9584 0008 2001 0001 4296 0005


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013