Wizytówka jednostki

 

Żłobek Miejski

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Kazimierz Wielkiego 4
Tel. (71) 314 29 13     fax.(71) 314 29 13

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 16.30

Dyrektor:  mgr Ewa Grab
e-mail: sekretariat@p4.zosolesnica.pl
  e-mail:e.grab@p4.zosolesnica.pl
NIP   9112015796
REGON  365159210

Numer konta bankowego
51 9584 0008 20010014 94770002       Inspektor Ochrony Danych  ( IOD ) :Adam Korzuch, e-mail: korzuch@infoic.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013