Wizytówka Jednostki

 

Przedszkole nr 4

 

Adres: 
56-400 Oleśnica, 
ul. Kazimierz Wielkiego 4
Tel. (71) 314 29 13     fax.(71) 314 29 13
strona www:
p4.zosolesnica.pl


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00

Dyrektor:mgr  Ewa Grab
e-mail:
sekretariat@p4.zosolesnica.pl
e-mail;e.grab@p4.zosolesnica.pl
 

NIP   9111731071
REGON  930113715

Numer konta bankowego
07 9584 0008 2001 0001 4368 0007

 

  Inspektor Ochrony Danych ( IOD ): Adam Korzuch,e-mail;korzuch@infoic.pl

 


Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wizytówka Jednostki
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013