Wnioski

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników

Wypełnij

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wypełnij

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wypełnij

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wypełnij

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wypełnij

Wykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Wnioski
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013