Rejestracja ucznia

Portal Informacyjno-Edukacyjny Miasta Oleśnica udostępnia szereg funkcjonalności dla uczniów. W szczególności jest to dostęp do elektronicznego dziennika, przegląd tablicy ogłoszeń, udział w forach i ankietach, przegląd publikacji oraz możliwość korzystania z zasobów bibliotek. Rodzic / opiekun, który chce otrzymać dostęp do portalu proszony jest o wypełnienie poniższego formularza. Poprawność danych zostanie zweryfikowana przez wychowawców i w odpowiedzi otrzyma dane dostępowe (login i hasło) na podany w formularzu adres e-mail.

Procedura rejestracji w portalu:

  1. Na stronie głównej Portalu Informacyjno-Edukacyjnego umieszczony jest link, pod którym dostępny jest formularz rejestracji dla rodziców i uczniów. Osoba zainteresowana możliwością korzystania z portalu jest proszona o podanie niezbędnych danych. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. Dane z formularza sa zapisane w archiwum portalu wraz z adresem IP użytkownika z którego przesłano zgłoszenie.
  2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, należy wydrukować oświadczenie dla rodzica, które wraz z podpisem rodzica, powinno być dostarczone wychowawcy
  3. Każdy z wychowawców ma dostęp do dodatkowej funkcji portalu umożliwiającej zatwierdzanie zgłoszeń. Akceptacja zgłoszenia powinna być poprzedzona weryfikacją osoby wysyłającej formularz.
  4. Dostęp do portalu jest aktywowany po wykonaniu akceptacji przez wychowawcę. Uczeń otrzymuje wiadomość e-mail z danymi dostępowymi (login i hasło).
  5. Każdy z wychowawców aktywuje dostęp do zasobów systemu związanych z uczniem tylko w zakresie swojego oddziału.
  6. Zgoda na dostęp ucznia do zasobów przenoszona jest wraz ze zmianą oddziału lub szkoły.

Dane uczniaWykonanie portalu WizjaNet
Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy - Rejestracja ucznia
Projekt pn. „E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013